baner


Projekt jest realizowany w systemie partnerstwa pomiędzy 5 powiatami: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim, tworzącym  spójną i wspólnie zarządzaną sieć szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, obejmującą tereny południowej Małopolski.
Praktycznym wymiarem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie przez modernizację i wyposażenie potencjału szkół zawodowych oraz CKPiU prowadzonych przez Partnerów i włączenie ich oferty edukacyjnej do otwartej dla wszystkich mieszkańców subregionu i Małopolski sieci edukacji zawodowej. Realizowane przez partnerów projekty cząstkowe prowadzić będą do ponadstandardowego wzmocnienia realizowanej w ramach w ramach niniejszego projektu infrastruktury, tak by mogła ona tworzyć ofertę opartą o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i edukacyjne oraz odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy obszaru objętego siecią.

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców południowej Małopolski oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych służących zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym  i regionalnym rynku pracy.

Projekty cząstkowe partnerów projektu wzmacniają następujące obszary szkolnictwa zawodowego
i ustawicznego:

 1. technika i technologia napraw i obsługi pojazdów samochodowych,
 2. branża mechaniczna i mechatroniczna,
 3. budownictwo,
 4. technologia drewna,
 5. hotelarstwo,
 6. automatyka i robotyka przemysłowa,
 7. energetyka i elektronika,
 8. gastronomia.


Zobacz nasze pracownie:

  Dostępne kursy

  Kurs PRINCE2 organizowany jest w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Kurs obsługi Adobe Photoshop i Corel Draw

  realizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs "Hotelarstwo i agroturystyka na wsi - przedsiębiorczość organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Kurs AutoCad organizowany w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Kurs elektryczny na uprawnienia SEP-Grupa 1 organizowany w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Kurs obsługi komputera - PAKIET OFFICE
  organizowany w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

  Kurs obsługi komputera - PAKIET OFFICE
  organizowany w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

  Kurs z zakresu przedsiębiorczości- zakładanie i prowadzenie firmy organizowany jest w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs organizowany jest w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”
  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Kurs organizowany jest w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.